Het Verzet viert “Het Verzet” celebrates

Alberick Briek Schotte
Copyright: Stefan Vanfleteren

“De Ronde: skone koers, harde koers, een koers voor dorebijters.” – Briek Schotte

Briek Schotte is het voorbeeld van de oerflandrien: “een koerskerel met handen als kolenschoppen, die in weer en wind door het Vlaamse land koerst voor wat luttele franken.”  Flandriens en koers, het is een deel van onze cultuur. Elk jaar is De Ronde dan ook de hoogmis voor al wie de koers bemint. Dit jaar is “Vlaanderens Mooiste” 100 jaar oud.

2010-A-3262
Copyright: Nationaal Wielermuseum Roeselare

De voorbije twee jaren organiseerde Hot Cuisine de Pierre telkens een feest op de dag van De Ronde. (Zie: editie 2012) Het idee was om mensen samen te brengen in een living, hen een Belgisch/Vlaamse menu voor te schotelen en samen de koers te bekijken. Hoewel iedereen een verschillende achtergrond heeft, voelt iedereen dezelfde spanning naarmate de koers vordert. Vorig jaar ontstond het idee om dit concept uit te breiden: meer gasten, een betere omkadering en een grote locatie. Het kernidee blijft echter hetzelfde: lekker authentiek eten, aangepaste bieren, de sfeer van een living en die “skone koers voor dorebijters”. Samen met vier vrienden vormt Hot Cuisine de Pierre “Het Verzet”. Het Verzet is geen rebellenbeweging, maar vijf creatieve en gepassioneerde vrienden die dit jaar een tandje hoger willen schakelen. 

Meer informatie nodig?

Bekijk  www.wijzijnhetverzet.com

Hou van  http://www.facebook.com/wijzijnhetverzet

Volg @WijHetVerzet

of klik op onderstaande afbeelding

header
Ontwerp door Jeroen Migneaux (www.jeroenmigneaux.com // @jmigneaux)

Ontzettend veel dank aan:

Het Nationaal Wielermuseum Roeselare

Studiomie Gent

Alberick Briek Schotte
Copyright: Stefan Vanfleteren

“De Ronde: skone koers, harde koers, een koers voor dorebijters.” – Briek Schotte

Briek Schotte is one of those real Flandriens: “A Flandrien is a cyclist who makes the competition hard by always choosing for the attack, never stopping until he reaches almost dead at the finish line.” Flandriens and cyclist, it’s a part of our Belgian culture and history. It’s just a part of us. Every year the Tour of Flanders is the most important race for all who loves cycling. This year “Flanders’ Finest” celebrates her 100th birthday.

2010-A-3262
Copyright: Nationaal Wielermuseum Roeselare

The last two year on the day of the race, Hot Cuisine de Pierre organized a little event. (Last year: editie 2012) The idea is the bring people together in a living room, prepare a menu with local dishes and enjoy together of “Flanders’ Finest”.  Everyone had a different background, but felt the same emotions when one of our Belgian cyclists won. Last year I started thinking about expand this idea: more guests, a bigger location and more decoration. The basic idea – The pleasant atmosphere of a living room, local dishes, special beers and Flanders’ Finest – should stay the same, though. Hot Cuisine de Pierre found four creative friends with the same passion for cycling and gastronomy. Together we want to bring people together and share our passion for Flanders’ Finest.

For more information:

Have a look at: www.wijzijnhetverzet.com

Likehttp://www.facebook.com/wijzijnhetverzet

Follow: @WijHetVerzet

or just click on the picture

header
Ontwerp door Jeroen Migneaux (www.jeroenmigneaux.com // @jmigneaux)

Thanks to:

Het Nationaal Wielermuseum Roeselare

Studiomie Gent