Oma KroketMy Croquette Granny

60 x 200 = 12.000. Twaalfduizend kroketten, zoveel ongeveer zal Ze er wel al gemaakt hebben sinds haar zeventiende. Wie is Ze, hoor ik u denken? Ze is mijn grootmoeder. Geboren in 1935 maakt dat ze nu toch al voorbij de 77 jaar is. Dit vrouwtje is kranig, zeer kranig zelfs, want elk jaar maakt zij verschillende keren kroketten. Op kerstavond staat er altijd – en met altijd bedoel ik voor zover ik me kan herinneren – één gerecht zeker op tafel: oma M. haar kroketten. Tot over een jaar stonden die kroketten ook op tafel op zowel mijn zus haar als mijn verjaardag. Vaak gaat dit over 100 en meer kroketten. Dit jaar waren het er “maar” 99. Het record staat zelfs op iets meer dan 120. Vroeger maakte ze ze vaker, nu minder. Een gemiddelde van tienduizend kroketten, ik zal er niet ver van zitten. Koude, warmte, pijn, leeftijd, eksterogen en wintertenen deren haar zeer zeker, maar niet tijdens het maken van die heerlijke kroketten. “Oma Kroket”, het is een kranig vrouwtje, ik zweer het u. Echt waar. 

The Croquette Granny

Op het eerste zicht lijken dit misschien gewone kroketten. Voor u misschien, maar voor mezelf, mijn zus, de andere kleinkinderen en familie zijn ze dit allerminst. Kerstavond is gewoon niet compleet zonder de kroketten, haar kroketten welteverstaan. Net zoals oma R. met kip (Link: The Story of a Chicken), opa A. met aardbei en opa R. met “ratjes”- de aardappelen wel te verstaan – is oma M. verbonden met kroketten. Ze smaken niet alleen heerlijk, maar bevatten ook een verhaal, een emotie en een geschiedenis. Het is meer dan gewoon “een kroket”. Ze zijn de verpersoonlijking van een vrouw, die altijd door weer en wind is blijven verder vechten. Vijftig jaar lang hetzelfde recept, vijftig jaar lang dezelfde vrouw. “Oma Kroket”, het is een kranig vrouwtje, ik zweer het u. Echt waar. 

The Croquette Granny

Net zoals het recept van Oma R. (The Story of a Chicken) wou ik ook dit recept onder de knie krijgen. Enkel oma M. kan mij namelijk leren hoe kroketten te maken. Gisteren heb ik haar gevolgd, haar bestudeerd en heb ik vooral van haar geleerd. “Oma Kroket”, het is een kranig vrouwtje, ik zweer het u. Echt waar. 

Het recept: “Kroketten van oma Kroket” 

Wat heb je nodig? (voor 99 kroketten) 2,5 kg Bintjes aardappelen (of “muizen”), 7 eieren, peper en zout, een koffielepel boter, een takje peterselie, paneermeel.

Werkwijze (incl. tips van Oma M.) 

Schil de bintjes en kook ze gaar met de peterselie. Giet het water af en kook de aardappelen nog even droog. Laat de aardappelen even afkoelen, anders worden de kroketten te zacht. Maal de aardappelen fijn door de passe-vite. Scheid de eieren. Hou het eiwit apart. Meng de eidooiers en de boter onder de aardappelen. Meng tot je een egaal gele kleur krijgt. Vul de Millecroquette, duw en snij kroketten van vijf centimeter.*

Vul een bord met het goed losgeklopt eiwit en een ander bord met paneermeel. Gebruik de ene hand om de kroketten kort door het eiwit te halen. Doe dit zeker niet te lang of de kroketten worden veel zacht. Gebruik de andere hand om de kroketten met paneermeel te bedekken. Leg de kroketten vervolgens op een plaat. Zorg ervoor dat de kroketten niet te dicht bij elkaar liggen. Dek ze ook niet af, zodat ze kunnen afkoelen. Laat ze een nacht rusten op een koele plaats.

Wanneer u de kroketten bakt, zorg er dan voor dat de olie van de friteuse zeer heet is. Hoe heet, dat moet u zelf aanvoelen (bv. de truc met het korstje brood). Oma M. doet het nog in de kookpot met olie en dus zonder friteuse met aanduiding van graden. Bak er tenslotte nooit meer dan een stuk of 6 à 8 per keer. Smakelijk.

*Voor het verhaal van de “Millecroquette”, verwijs ik u graag door naar deze link: De geschiedenis van de Millecroquette

 

60 x 200 = 12.000. Twelve thousand, I guess that’s about the number of croquettes “She”‘ approximately has made since she was seventeen. “Who is “She?”, I hear you thinking. “She” is my grandmother. Born in 1935, she’s now 77 years old. This women is plucky and courageous, I tell you. Every year she makes those croquettes a couple of times. On Christmas Eve they are always present. With “always” I mean since I can remember – and that’s about 25 years. Until a year she even made them at me and my sister’s birthday party. We’re not talking about one, or ten, or twenty croquettes. Most of the time she makes over 100 of those delicious treats. This year, she “only” made 99 ones. According to my grandmother, her personal record is more than 120. In the past she made them often, now she only made them with Christmas. Cold, Heat, Pain, Age, Lister Corns, Chilblains and rheumatism hurt her, but not when she’s making those potato treats. “My Croquette Granny”, she’s brave, I tell you. She really is. 

The Croquette Granny

On the first sight these treats might just look like ordinary croquettes. Maybe they are for you, but not for me, my sister, the other grandchildren and family . Christmas Eve isn’t perfect without those croquettes. Just like Grandma R. with chicken (Link: The Story of a Chicken), Grandpa A. with strawberries and Grandpa R. with Ratte potatoes, Grandma M is connected with croquettes. It’s not just the fact that they are delicious, but they tell you a story. They contain emotions, history and passion. It’s more than just a “croquette”. They are the embodiment of a woman, that always had to fight through storm and rain. For fifty years long she has been using the same recipe, for fifty years long she has been the same woman. “My Croquette Granny”, she’s brave, I tell you. She really is. 

The Croquette Granny

Just like the recipe of Grandma R. (The Story of a Chicken) I wanted to know how to make those croquettes. It’s only Grandma M who can teach me how to make them. Last Sunday I followed and helped her during the making off. “My Croquette Granny”, she’s brave, I tell you. She really is. 

The recipe: “The Croquettes of Croquette Grandma”

What do you need? (99 croquettes) 2,5 Kg Bintjes potatoes, 7 eggs, pepper and salt, a tsp. of butter, parsley, bread crumbs.

What do you do (according to Grandma)? 

Peel and cook the potatoes with the parsley. Pour away the water and fry the potatoes shortly. Be sure you cool the potatoes, otherwise the croquettes will be too soft.  Sieve the potatoes in a food mill. Separate the eggs and keep the egg white aside. Mix the egg yolks and the butter with the potatoes. Mix until the mashed potatoes have a nice yellow color. Fill the Millecroquette (a Croquette Machine), with the mashed potatoes, pull down the handle and make croquettes of about 5 centimeter long. 

Take two plates, one with egg white and the other with the bread crumbs. Stir the egg yolks shortly. Use one hand to take a croquette, to roll it in the egg white and to place it in the bread crumbs. Use your other hand to cover the croquette with the bread crumbs and to finally place it on a plate. Be sure that the croquettes don’t stick together, so leave some place in between. Don’t cover them neither, so they can cool. Leave them for one night on a cold spot. 

When you deep-fry the croquettes, be sure that the oil is very hot. How hot, you have to see by yourself. Grandma just use a cooking pot and not an electric deep fryer with degree indicator. You always test it with a bit of bread. When it crisps, it’s hot enough. Last advice: don’t fry too many croquettes at once. Enjoy!